Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-62-39

Kadra

Rok Szkolny 2018/2019

Dyrektor- mgr inż. Janusz Sławomir Mieczkowski

Wicedyrektor- mgr Dorota Łazarczyk

Pedagog szkolny - Jacek Chojnowski

Nauczyciele:

 1. mgr Irena Janczewska - język polski
 2. mgr Elżbieta Bednarczyk - język angielski
 3. mgr Dorota Łazarczyk- historia i wiedza o społeczeństwie, biblioteka
 4. mgr Małgorzata Świderska - matematyka
 5. mgr Elżbieta Kęsik - fizyka
 6. mgr Anna Ruszczyk - geografia
 7. mgr Anna Maczewska - biologia, chemia
 8. mgr Jolanta Simon - podstawy przedsiębiorczości
 9. mgr Janusz Mieczkowski - edukacja dla bezpieczeństwa
 10. mgr Marzena Miecznikowska- wychowanie fizyczne
 11. mgr Jacek Chojnowski- informatyka, wychowanie fizyczne
 12. ks. Michał Wyszyński - religia
 13. mgr Anna Wądołowska - wychowanie do życia w rodzinie

Sekretariat: Alina Niecikowska