Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-62-39

Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia w Kolnie

Księcia Janusza I 40

18-500 Kolno

tel. (086) 278 28 54

zdzkolno@wp.pl

Szkoła Branżowa I stopnia w Kolnie powstała w wyniku reformy edukacji w roku 2017. Zastępuja ona dotychczasowe Zasadnicze Szkoły Zawodowe i jest to również szkoła trzyletnia. Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie rekrutowani s± do Branżowej Szkoły I stopnia w Kolnie. Pierwsi uczniowie ukończ± branżow± szkołę I stopnia w roku 2020. 1 września 2020 roku uruchomiona zostanie branżowa szkoła II stopnia, która daje mozliwość uzyskania takiego samego świadectwa, jakie uzyskuj± uczniowie liceum oraz technikum. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia będ± więc mogli po zdaniu matury ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe.

Szkoła posiada jedn± salę gimnastyczną, siłownię, pracownię informatyczn± oraz salę multimedialn±. Szkoła to nie tylko baza ale również plan nauczania, atmosfera, tradycje oraz kadra nauczycielska.

Jeśli chcesz zostać uczniem Branżowej Szkoły I stopnia w Kolnie, wystarczy nam Twoje:

   
 • podanie
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie
 • zaświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodow±

Dla uczniów, którzy wybior± nasz± szkołę przygotowali¶my możliwo¶ć wyboru następuj±cych kierunków zawodowych

   
 1. Tokarz
 2. ¦lusarz
 3. Rolnik
 4. Monter elektronik
 5. Elektryk
 6. Blacharz samochodowy
 7. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 8. Elektromechanik
 9. Mechanik pojazdów samochodowych
 10. Mechanik monter maszyn i urz±dzeń
 11. Krawcowa
 12. Fryzjer
 13. Murarz - tynkarz
 14. Cukiernik
 15. Piekarz
 16. Wędliniarz
 17. Kucharz
 18. Stolarz
 19. Sprzedawca