Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-62-39

Nabór na nowy rok szkolny

Szkoła prowadzi nabór do klas pierwszych w następuj±cych zawodach:

 • piekarz
 • kucharz
 • cukiernik
 • sprzedawca
 • wędliniarz
 • blacharz samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • stolarz
 • elektromechanik
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • fryzjer
 • rolnik
 • murarz - tynkarz
 • ¶lusarz
 • elektryk
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • drukarz
 • krawiec

Jeśli chcesz zostać uczniem Branżowej Szkoły I stopnia w Łomży, wystarczy nam Twoje:

   
 • podanie
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie
 • zaświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodow±
Branżowa Szkoła I stopnia w Kolnie Branżowa Szkoła I stopnia w Łomży
Księcia Janusza 40
18-500 Kolno
tel. (086) 278 28 54
zdzkolno@wp.pl
Ciepła 22
18-402 Łomża
tel. (086) 216 62 39
zdz_lomza@wp.pl