Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-26-31

Nabór na rok szkolny 2010/2011

Gimnazjalisto !

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kolnie i Łomży ZDZ w Łomży prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010 w następujących zawodach:

 • Kucharz małej gastronomii
 • Sprzedawca
 • Rolnik
 • Monter- elektronik
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Rzeźnik- wędliniarz
 • Blacharz samochodowy
 • Stolarz
 • Murarz
 • Elektryk
 • Elektromechanik poj. samochodowych
 • Fryzjer
 • Elektromechanik

Odbywając nieodpłatnie praktykę w warsztacie szkolnym możesz zdobyć zawód:

Kolno:
 • Fryzjer- 3 lata nauki
 • Mechanik pojazdów samochodowych- 3 lata
Łomża:
 • Fryzjer- 3 lata nauki
 • Elektryk- 3 lata
 • Elektromechanik- 3 lata
 • Ślusarz
ZSZ w Kolnie ZDZ w Łomży ZSZ ZDZ w Łomży
Księcia Janusza 40
18-500 Kolno
tel. (086) 278 28 54
zdzkolno@wp.pl
Ciepła 22
18-402 Łomża
tel. (086) 216 62 39