Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-62-39

Profile

Jako jedyna publiczna zasadnicza szkoła zawodowa w Łomży i powiecie łomżyńskim prowadzimy kształcenie uczniów w oddziałach wielozawodowych (z praktyką w zakładach pracy)

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • piekarz
 • kucharz
 • cukiernik
 • sprzedawca
 • wędliniarz
 • blacharz samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik
 • stolarz
 • elektromechanik
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • fryzjer
 • rolnik
 • murarz - tynkarz
 • ślusarz
 • elektryk
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • drukarz
 • krawiec
       

Podejmując praktykę w zakładzie pracy uczeń zyskuje status pracownika młodocianego ze wszystkimi uprawnieniami określonymi poprzez Kodeks Pracy (m.in. wynagrodzenie za swoja pracę)

Szkoła daje szansę wykazania się umiejętnościami artystycznymi lub organizatorskimi m. in. w czasie imprez organizowanych w ramach Dni Kultury Uczniowskiej.


NASZE ATUTY

 • różnorodność kierunków kształcenia
 • wykwalifikowana kadra pedagogów
 • nauka zawodu bezpoœrednio u pracodawcy
 • dobra jakość kształcenia
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • przyjazna atmosfera
 • możliwość podjęcia przez absolwentów nauki w krajach Unii Europejskiej

Informacja o warunkach przyjęć

 1. podanie
 2. dwa zdjęcia
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 4. zaświadczenie (zapewnienie pracodawcy) o przyjęciu na praktykę z dn. 1 września (dotyczy klas wielozawodowych)

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:
tel. 086 216 62 39