Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-26-31

Profile

Jako jedyna publiczna zasadnicza szkoła zawodowa w Łomży i powiecie łomżyńskim prowadzimy kształcenie uczniów w oddziałach wielozawodowych (z praktyką w zakładach pracy)

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • piekarz - 3 lata kucharz małej gastronomii - 2 lata
 • cukiernik - 3 lata
 • sprzedawca - 2 lata
 • rzeźnik-wędliniarz - 3 lata
 • blacharz samochodowy - 3 lata
 • mechanik pojazdów samochodowych - 3 lata
 • lakiernik - 2 lata
 • stolarz - 3 lata
 • elektromechanik pojazdów samochodowych - 3 lata
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych - 3 lata
 • fryzjer - 3 lata
 • rolnik - 3 lata
 • murarz - 3 lata
 • dekarz - 3 lata
 • fotograf - 2 lata
 • monter sieci komunalnych - 3 lata
 • monter systemów rurociągowych - 2 lata
 • posadzkarz - 2 lata
 • monter izolacji budowlanych - 3 lata
 • malarz-tapeciarz - 2 lata
 • drukarz - 3 lata
 • introligator - 3 lata
       

Odbywając nieodpłatnie praktykę w warsztacie szkolnym można zdobyć zawód:

 • elektryka - 3 lata nauki
 • elektromechanika - 3 lata nauki
 • fryzjera - 3 lata nauki

Podejmując praktykę w zakładzie pracy uczeń zyskuje status pracownika młodocianego ze wszystkimi uprawnieniami określonymi poprzez Kodeks Pracy (m.in. wynagrodzenie za swoja pracę)

Szkoła daje szansę wykazania się umiejętnościami artystycznymi lub organizatorskimi m. in. w czasie imprez organizowanych w ramach Dni Kultury Uczniowskiej.


NASZE ATUTY

 • różnorodność kierunków kształcenia
 • wykwalifikowana kadra pedagogów
 • wysoka jakość kształcenia
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe oraz warsztaty szkoleniowe
 • przyjazna atmosfera
 • nowoczesne pracownie informatyczne

Informacja o warunkach przyjęć

 1. podanie
 2. dwa zdjęcia
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 4. zaświadczenie (zapewnienie pracodawcy) o przyjęciu na praktykę z dn. 1 września (dotyczy klas wielozawodowych)

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:
tel. 086 216 62 39