Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-26-31

Projekty

Zakład Aktywności Zawodowej w Grajewie - integracja zawodowa i społeczna z udziałem asystentów osób niepełnosprawnych

"Zakład Aktywności Zawodowej w Grajewie - integracja zawodowa i społeczna z udziałem asystentów osób niepełnosprawnych" to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 7.2.1 POKL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu (Projektodawcą) jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, ul. Ciepła 22. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2011r. - 30.06.2012 r.
I. Informacje ogólne
Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa do końca czerwca 2012r. 20 mężczyzn i 10 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie grajewskim.
Oferowane formy wsparcia w ramach projektu to:

  • wsparcie psychologiczne
  • wsparcie doradcze
  • wsparcie szkoleniowe
  • zatrudnienie socjalne

W projekcie może wziąć udział osoba dorosła, która spełnia równocześnie następujące warunki:
Zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Jest nieaktywna zawodowo.


Wszystkie informacje, dokumenty i formularze dotyczące realizacji projektu dostępne są w Biurze Projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, ul. Ciepła 22, oraz
w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Grajewie, ul. Komunalna 20, tel. 86 272 20 23

 

Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kolnie - integracja zawodowa i społeczna z udziałem Trenerów Zawodu oraz Trenerów Zatrudnienia Wspieranego"

"Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kolnie - integracja zawodowa i społeczna z udziałem Trenerów Zawodu oraz Trenerów Zatrudnienia Wspieranego", to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 7.2.1 POKL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu (Projektodawcą) jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, ul. Ciepła 22. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2010r. - 30.06.2011 r.

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa do końca czerwca 2011r. 20 mężczyzn i 10 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych w powiecie kolneńskim.

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu to:

  • wsparcie psychologiczne
  • wsparcie doradcze
  • wsparcie szkoleniowe
  • zatrudnienie socjalne

W projekcie może wziąć udział osoba dorosła, która spełnia równocześnie następujące warunki:

  1. Zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Jest nieaktywna zawodowo.

Wszystkie informacje, dokumenty i formularze dotyczące realizacji projektu dostępne są w Biurze Projektu: siedziba ZSZ w Kolnie, ul. Księcia Janusza 40, Kolno.

Dokumenty do pobrania: