Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-26-31

Samorząd Szkolny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład samorządu w roku szkolnym 2007/2008:

  • przewodniczący - Michał Wesołowski, uczeń kl. II B
  • zastępca przewodniczacego - Anna Szymanowska,Ewelina,uczennica kl.IB
  • sekretarz - Wioleta Bruszkiewicz, uczennica kl. II B

Opiekunem samorządu jest mgr Hanna Chilińska

Pod patronatem Samorządu Uczniowskiego działają dwie sekcje:

  • artystyczna
  • plastyczna

Samorząd aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym  szkoły. Poszczególne sekcje aktywizują młodzież do  organizowania występów artystycznych oraz imprez okolicznościowych.

W ramach sekcji artystycznej działa grupa teatralna,, Marionetki", w  której uczestnictwo zapewnia uczniom  możliwość kreatywnego spędzenia czasu, a także rozwija wrażliwość emocjonalną i zainteresowanie sztuką.

Współpraca z Teatrem Lalki i Aktora w Łomży pozwala poznać podstawowe zagadnienia związane z teatrem oraz specyfikę pracy aktora, przygotowując do udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Obecnie członkowie grupy pracują nad wystawieniem sztuki o tematyce religijnej ,,Otwórz oczy, zobacz więcej".