Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-62-39

Samorząd Szkolny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym  szkoły. Młodzież samorządu aktywizuje się do  organizowania występów artystycznych oraz imprez okolicznościowych.

Celem samorządu jest:

  1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole
  2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
  3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.
  4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
  5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
  6. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.