Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-26-31

Technikum dzienne

Technikum w Łomży ZDZ w Łomży


Technikum w Łomży ZDZ w Łomży rozpoczęło swą działalność z dniem 01 września 2006r. Jest szkołą ponadgimnazjalną o czteroletnim cyklu kształcenia, kształcącą w zawodzie technik usług fryzjerskich. Nauka w szkole kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminów maturalnych oraz uzyskaniem tytułu technika po pozytywnym złożeniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Obecnie w szkole funkcjonują dwie klasy pierwsza i druga a naukę pobiera 56 uczniów. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz nowoczesnym salonem fryzjerskim wyposażonym w sprzęt, narzędzia oraz przyrządy umożliwiające realizację podstaw programowych.

Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, siłownię, nowoczesną pracownię informatyczną oraz salę multimedialną. Szkoła to nie tylko baza ale również plan nauczania, atmosfera, obrzędowość, samorząd uczniowski oraz kadra nauczycielska.

   

Już dziś myślimy o maturze w 2010r z matematyki, dlatego zwiększyliśmy ilość godzin z tego przedmiotu aby jak najlepiej przygotować naszych uczniów do egzaminów maturalnych. W klasie czwartej planujemy prowadzenie zajęć z pracowni fryzjerskiej z użyciem języka angielskiego aby opanować praktycznie słownictwo specjalistyczne a tym samym lepiej przygotować się do zaistnienia na europejskim rynku pracy. Staramy się kształcić i wychowywać dla przyszłości stąd potrzeba ciągłej adaptacji i antycypowania aby jak najlepiej realizować cele stawiane przed szkołą, młodzieżą i nauczycielami.

   

Jeżeli masz sam, sama decydować o własnej przyszłości, otworzyć sobie własny salon fryzjerski, być osobą samodzielną i niezależną finansowo to masz taką szansę podejmując naukę   w naszej szkole. Nakłady finansowe na otwarcie salonu fryzjerskiego są niewielkie w stosunku do innych zawodów. Jako szkoła przy twoim aktywnym uczestnictwie wyposażymy Cię w wiedzę ogólną i zawodową oraz umiejętności zawodowe na najwyższym poziomie. Jakość kształcenia, profesjonalizm jest naszym głównym celem w pracy dydaktycznej. Jesteśmy szkołą młodą, która funkcjonuje dwa lata na łomżyńskim rynku edukacyjnym. Tworzymy nową historię i obrzędowość do której możesz i Ty również wnieść własny wkład, tworzyć jej teraźniejszość, historię, tworzyć nową jakość. Szkoła powstała z inicjatywy dyrektora mgr Janusza Sobieskiego a zajęcia dydaktyczne prowadzi 16 nauczycieli z czego trzy osoby prowadzą przedmioty zawodowe.

Skład Rady Pedagogicznej Technikum w Łomży ZDZ w Łomży:

 1. Chojnowski Jacek - technologia informacyjna
 2. Dobkowska Marta  -  pracownia fryzjerska
 3. Domański Mariusz - matematyka
 4. Gierłowska Halina - biologia
 5. Kołodziejska Agnieszka - język angielski
 6. Kozikowska Barbara - fizyka i astronomia
 7. Łazarczyk Dorota - historia, wiedza o społeczeństwie
 8. Mieczkowski Janusz - przysposobienie obronne
 9. Norowska Joanna - język niemiecki
 10. Parzych Tadeusz - religia
 11. Piechocińska Marzena - przedmioty zawodowe
 12. Romanek Iwona - pracownia fryzjerska
 13. Romanowska Bogusława - podstawy przedsiębiorczości
 14. Skajster Beata - geografia
 15. Skrodzka Joanna - chemia
 16. Zabielska Ewa - język polski