Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-26-31

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

Odrobina histori:

Prekursorem kształcenia dla dorosłych przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łomży było utworzone 01.09.1994r. Technikum Elektryczne kształcące w specjalności instalacje elektryczne, którego pierwszym dyrektorem była Pani mgr Maria Włodkowska, a następnie Pan mgr Edward Narożny.

Rok 1998 był wyjątkowym rokiem w działalności ZDZ w Łomży, ponieważ zaowocował utworzeniem nowych szkół, które rozpoczęły swą działalność z dniem 01.09.1998r. Absolwentom szkół zasadniczych zaoferowano kształcenie w nowych kierunkach umożliwiając podwyższanie wiedzy ogólnej i zawodowej oraz doskonalenia umiejętności w następujących zawodach:

 1. Technikum Technologii Żywienia dla Dorosłych w Łomży ZDZ w Łomży kształcące w specjalności żywienie zbiorowe.
 2. Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Łomży ZDZ w Łomży kształcące w specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.
 3. Technikum Odzieżowe dla Dorosłych w Łomży ZDZ w Łomży kształcące w zawodzie technik technologii odzieży.
 4. Technikum Fryzjerskie dla Dorosłych w Łomży ZDZ w Łomży kształcące w zawodzie  technik usług fryzjerskich.

Nauka w szkołach trwała trzy lata i kończyła się uzyskaniem świadectwa dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym, oraz uzyskaniem tytułu technika po pozytywnym zdaniu egzaminu             z przygotowania zawodowego. Technika te funkcjonowały w   okresie
od 01.09.1994r. do 01.09.2004r.

Przez naszą szkołę przewinęło się 954 słuchaczy z czego  ukończyło szkołę 733 słuchaczy osiągając następujące wyniki:

 1. Technikum Elektryczne:
  • świadectwo dojrzałości uzyskało - 153 absolwentów
  • tytuł technika uzyskało - 121 absolwentów
 2. Technikum Technologii Żywienia:
  • świadectwo dojrzałości uzyskało - 140 absolwentów
  • tytuł technika uzyskało - 147 absolwentów
 3. Technikum Mechaniczne:
  • świadectwo dojrzałości uzyskało - 176 absolwentów
  • tytuł technika uzyskało - 198 absolwentów
 4. Technikum Fryzjerskie:
  • świadectwo dojrzałości uzyskało - 101 absolwentów
  • tytuł technika uzyskało - 97 absolwentów
 5. Technikum Odzieżowe:
  • świadectwo dojrzałości uzyskało - 59 absolwentów
  • tytuł technika uzyskało - 53 absolwentów

Z dniem 01.09.2004r. funkcjonujące w/w Technika zostały na mocy Ustawy z dnia 08 stycznia 1999r. przekształcone w Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Łomży ZDZ w Łomży, które obecnie kształci w następujących zawodach:

 • technik mechanik - specjalność obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego,
 • technik usług fryzjerskich, technik handlowiec od 01.09. 2005r.

W roku szkolnym 2006/2007 w Technikum Uzupełniającym została przeprowadzona "nowa matura" oraz egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci szkoły uzyskali 100% zdawalność na egzaminie maturalnym oraz zdali egzamin zawodowy na poziomie 35% tj. uzyskali średni poziom ogólnopolski dla zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego. Osiągnięte wyniki w pracy dydaktycznej są efektem sumiennej, systematycznej i dobrze zorganizowanej pracy doświadczonej kadry pedagogicznej, którą od roku szkolnego 2002/2003 kieruje Dyrektor Szkoły mgr Janusz Sobieski.

Celem naszej szkoły jest umożliwienie osobom zatrudnionym w różnych działach gospodarki zawodowej uzyskanie średniego wykształcenia oraz podwyższane kwalifikacji zawodowych  zdobytych w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Szkoła przywiązuje ogromną wagę do kształcenia zawodowego. Stąd też w szkole znajdują się świetnie wyposażone pracownie umożliwiające realizację programów nauczania przedmiotów zawodowych w poszczególnych zawodach realizowanych   w szkole. Szkoła dysponuje nowoczesnym salonem fryzjerskim, który umożliwia kształcenie podstawowych umiejętności zabiegów, chwytów z wykorzystaniem główek treningowych damskich, męskich, z włosem krótkim, długim, jak również z główek do kolorowania włosów. Naszą ambicją jest, aby absolwent naszej szkoły był dobrze przygotowany do wykonywania swego zawodu w różnych warunkach i okolicznościach na jak najwyższym poziomie.

Kadra pedagogiczna Technikum Uzupełniającego:

 1. Arnista Małgorzata - matematyka
 2. Chilińska Dorota - przedmioty zawodowe / technologia żywienia /
 3. Chojnowski Jacek - pedagogika
 4. Cwalina Wioleta - technologia informacyjna
 5. Skrodzka Joanna - chemia
 6. Cybulska Dorota - język polski
 7. Dobkowska Marta - język angielski
 8. Domański Mariusz - matematyka
 9. Drozdowska Urszula - przedmioty ekonomiczne
 10. Gierłowska Halina - biologia
 11. Jarota Elżbieta - przedmioty zawodowe / technologia żywienia /
 12. Kijek Elżbieta - historia, wiedza o społeczeństwie
 13. Kołodziejska Agnieszka - język angielski
 14. Łazarczyk Dorota - historia
 15. Makowski Andrzej - przedmioty zawodowe / mechanik pojazdów samochodowych
 16. Meksuła Barbara - psychologia
 17. Niemczura Aniela - język polski
 18. Piechocińska Marzena - przedmioty zawodowe / technik usług fryzjerskich /
 19. Powichrowska Ewa - fizyka i astronomia
 20. Rejmer Jan - przedmioty zawodowe / mechanik pojazdów samochodowych
 21. Romanek Iwona - pracownia fryzjerska
 22. Romanowska Bogusława - podstawy przedsiębiorczości
 23. Skajster Beata - geografia
 24. Załuska Kazimierz - przedmioty zawodowe / mechanik pojazdów samochodowych