Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-26-31

Uzupełniające Liceum Ogólnokszałcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży ZDZ w Łomży zaistniało na Łomżyńskim rynku edukacyjnym we wrześniu 1999r. Powstało na bazie Średniego Studium Zawodowego "Stowarzyszenia" ZDZ w Łomży. Pierwszym dyrektorem był Pan mgr Franciszek Piaścik. Nauka w szkole trwała trzy lata i kończyła się egzaminem dojrzałości. W krótkim okresie funkcjonowania szkoły od września 1999r do sierpnia 2004r. świadectwo dojrzałości otrzymało 218 maturzystów. W 2004r. zgodnie z ustawą z dnia  8 stycznia 1999r. wprowadzającą reformę ustroju szkolnego Liceum Ogólnokształcące zostało przekształcone w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kształcące w dwuletnim cyklu nauczania absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych.  Nauka w szkole kończy się uzyskaniem  świadectwa ukończenia szkoły jak również stwarza możliwość uzyskania świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości. W roku szkolnym 2006/07 szkołę opuścili pierwsi absolwenci a szkoła osiągnęła 100% zdawalności z egzaminów maturalnych. Obecnie w szkole uczy się 65 słuchaczy z czego w klasie maturalnej uczy się 23 osoby. Osiągnięte wyniki w pracy dydaktycznej są efektem sumiennej, dobrze zorganizowanej pracy doświadczonej kadry pedagogicznej,którą   od września 2004r. kieruje Dyrektor Szkoły mgr Janusz Sobieski.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w budynku głównym szkoły przy ul. Wojska Polskiego 161.

Kadra pedagogiczna Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego:

  1. Arnista Małgorzata - matematyka
  2. Borowska Wioletta - Język polski
  3. Cwalina Wioleta - technologia informacyjna
  4. Skrodzka Joanna - chemia
  5. Drozdowska Urszula - podstawy przedsiębiorczości
  6. Kijek Elżbieta - historia, wiedza o społeczeństwie
  7. Mioduszewska Iwona - język angielski
  8. Niemczura Aniela - język polski
  9. Powichrowska Ewa - fizyka i astronomia
  10. Skajster Beata - geografia