Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
tel. (086) 216-62-39

Warsztaty

Warsztaty szkoleniowe przy ulicy Wojska Polskiego 161 w Łomży prowadzą naukę zawodu w trzech kierunkach: elektryk, elektromechanik, fryzjer. Nauka uczniów trwa trzy lata i kończy się egzaminem w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

   

Po trzyletnim okresie szkolenia uczniowie są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszej nauki w technikach.  Praktyczne szkolenie odbywa się w pięciu salach szkolnego warsztatu pod nadzorem 4 instruktorów posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.

   

Młodzież ucząca sie zawodu jest chętna do wypełniania zadań z praktycznej nauki zawodu, wykazuje duże zainteresowanie szkoleniem odbywającym sie w poszczególnych działach warsztatu.

Praktyka w ZDZ jest bezpłatna.
   

W kierunkach elektromechanik i elektryk program nauczania praktycznej nauki zawodu jest szczególnie rozbudowany i stawia duże wymagania zarówno kadrze instruktorów jak i uczniom. Ma to ścisłe powiązanie z unowocześnianiem sal szkolnego warsztatu i wyposażeniem ich w pomoce naukowe, nowoczesne urządzenia, aparaty i mierniki elektromagnetyczne.

   

Na terenie Łomży i okolic obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania szkoleniem zawodowym. Dużym ułatwieniem dla uczniów naszej szkoły są warsztaty szkoleniowe. Piekne i dobrze wyposażone sale budynku zachęcaja mlodziez do podjęcia nauki i zdobycia atrakcyjnego oraz poszukiwanego przez pracodawców zawodu.

Kierownik warsztatów- Ryszard Skrzecz

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu:

  • Edyta Mrozowicz
  • Ireneusz Borak
  • Krzysztof Spaliński
  • Mieczysław Szleszyński